ಮುಖಪುಟ >> ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ದಾಖಲಾತಿ ಘಟಕ
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು

ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ - 2018 - ಕೀ ಉತ್ತರಗಳು | ಕೀ ಉತ್ತರಗಳಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು.

ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ - 2018 - ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿ.

Mismatch found in the Online Application of the following candidates applied for KARTET-2018 -  Paper1 | Paper2 .

ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ-2018- ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ..

ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ - 2018 ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ | ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು.

ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ 2018 - ಎಫ್.ಎ.ಕ್ಯೂ - ಕನ್ನಡ | ಇಂಗ್ಲೀಷ್ .

ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ 2018 ಪಠ್ಯಕ್ರಮ - ಕನ್ನಡ | ಇಂಗ್ಲೀಷ್.

ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ - 2018 ಅಧಿಸೂಚನೆ - ಕನ್ನಡ | ಇಂಗ್ಲೀಷ್.

Implementation of Court order regarding KARTET-2015 Results | KARTET-2015 - List of Newly Qualified candidates as per the court order.

GPSTR-2017 1:1 Main Selection List - Prakatane | Kacheri Adesha | 1:1 Main Selection List | List of Candidates selected in more than one district | Newly Selected Candidates | Out going Candidates.

ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ-2017- ಮೀಸಲಾತಿ ಕುರಿತ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ.

GPSTR-2017 - Prakatane | 1:1 Provisional Selection List | Newly Selected Candidates.

ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ-2017 - ಪ್ರಕಟಣೆ | 1:2 ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ .

Office order | List of candidates who got revised marks after revising the keyanswers of for Language English Post of Exam-I and their status - IN | List of candidates who got revised marks after revising the keyanswers of for Language English Post of Exam-I and their status - OUT | Variation in the weightage of the candidates with two different qualifying examinations | Candidates not eligible for the applied post after verification of records | List of rejected candidates after the verification of documents | Reasons for Rejection | List of candidates whose category modified during the verification of records | List of candidates whose Rural reservation modified during the verification of records | List of candidates whose Yojana Nirashrita reservation modified during the verification of records | List of candidates whose Kannada Medium reservation modified during the verification of records | List of candidates whose PH reservation modified during the verification of records | List of candidates whose Hyderabad Karnataka reservation modified during the verification of records.

ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ 2017ರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ.

2017ನೇ ಸಾಲಿಗೆ 6-8ನೇ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ 1:3 ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ | ಪ್ರಕಟಣೆ | ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು | ಎಫ್.ಎ.ಕ್ಯೂ.ಗಳು .

ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ 2017- ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನ ಸಡಿಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ - ಟಿಪ್ಪಣಿ ದಿನಾಂಕ:26-07-2018.

ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ 2017 - ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಂಕಗಳು ಮತ್ತು ವೈಟೇಜ್ ವಿವರ.

ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ 2017 -ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ.

ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ 2017ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ.

ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು|
ಎನ್.ಐ.ಸಿ. ಸರ್ವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪೋರ್ಟಲ್