ಮುಖಪುಟ >> ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ದಾಖಲಾತಿ ಘಟಕ
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ - 1 ರಿಂದ V ನೇ ತರಗತಿ | VI ರಿಂದ VIII ನೇ ತರಗತಿ.

Government Order regarding Fee Exemption for BCM students.

Allotment of remaining DEd and DPEd seats by management for the year 2012-13

Remaining seats for B Ed admission for the year 2012-13.

Appointment of Nodal officers to the Districts and Taluks for conducting the competitive examination for recruitment of High School teachers 2012-13

Appointment of Nodal officers to the Districts and Taluks for conducting the competitive examination for recruitment of High School teachers 2012-13.

ONLINE APPLICATION FOR DIRECT RECRUITMENT FOR THE POST OF SECONDARY SCHOOL ASSISTANT MASTERS GRADE II AND PHYSICAL EDUCATION GRADE-I

ONLINE APPLICATION FOR THE POST OF LECTURER IN PRE-UNIVERSITY EDUCATION DEPARTMENT - 2012

ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ದಾಖಲಾತಿ ಘಟಕ :

One of the directive principles of State Policy enunciated in the Constitution of India relates to providing free and compulsory education for all children in the country up to the age of 14 within a period of 10 years from the date of commencement of the Constitution.

read more >>

ವಿನ್ಯಾಸ & ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ