ಮುಖಪುಟ >> ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ದಾಖಲಾತಿ ಘಟಕ >> ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
ಕ್ರ ಸಂ ವಿಷಯ ಅಳವಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ
21
GPSTR-2017 1:1 Main Selection List - Prakatane | Kacheri Adesha | 1:1 Main Selection List | List of Candidates selected in more than one district | Newly Selected Candidates | Out going Candidates. 05-11-2018
20
ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ-2017- ಮೀಸಲಾತಿ ಕುರಿತ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ. 17-10-2018
19
GPSTR-2017 - Prakatane | 1:1 Provisional Selection List | Newly Selected Candidates 10-10-2018
18
GPSTR-2017 - Prakatane | 1:2 verification List . 29-09-2018
17
Office order | List of candidates who got revised marks after revising the keyanswers of for Language English Post of Exam-I and their status - IN | List of candidates who got revised marks after revising the keyanswers of for Language English Post of Exam-I and their status - OUT | Variation in the weightage of the candidates with two different qualifying examinations | Candidates not eligible for the applied post after verification of records | List of rejected candidates after the verification of documents | Reasons for Rejection | List of candidates whose category modified during the verification of records | List of candidates whose Rural reservation modified during the verification of records | List of candidates whose Yojana Nirashrita reservation modified during the verification of records | List of candidates whose Kannada Medium reservation modified during the verification of records | List of candidates whose PH reservation modified during the verification of records | List of candidates whose Hyderabad Karnataka reservation modified during the verification of records. 28-09-2018
16
ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ 2017ರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ. 01-09-2018
15
1:3 Verification List of Recruitment of Graduate Primary Teachers for 6-8 Classes-2017 | Prakatane | Help Line Numbers | FAQs. 31-08-2018
14
ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ 2017- ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನ ಸಡಿಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ - ಟಿಪ್ಪಣಿ ದಿನಾಂಕ:26-07-2018. 26-07-2018
13
GPSTR-2017 - Individual Candidate marks and weightage details. 24-07-2018
12
ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ 2017 -ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ:17-07-2018. 20-07-2018
11
ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ 2017 - ಬಿಇಡಿ/ಬಿಇಡಿ(ವಿಶೇಷ)/4ವರ್ಷದ ಬಿ.ಎ/ಬಿಇಡಿ/4ವರ್ಷದ ಬಿಎಸ್ ಸಿ.ಬಿಇಡಿ ಗ್ರೇಡ್ ಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕುರಿತಂತೆ ಪ್ರಕಟಣೆ | ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ | ಅಂಕಗಳ ಮಾರ್ಪಾಡಿಗಾಗಿ ಲಿಂಕ್ . 14-07-2018
10
ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ 2017 ರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಂಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆ | ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ ಲಿಂಕ್. 07-07-2018
09
ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ 2017 ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅಂಕಗಳ ಮಾರ್ಪಾಡಿಗಾಗಿ ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ | ಅಂಕಗಳ ಮಾರ್ಪಾಡಿಗಾಗಿ ಲಿಂಕ್. 07-07-2018
08
ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ 2017 ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ. 26-06-2018
07
Graduate Primary School Teachers Recruitment(GPSTR) - Press Note | Individual Candidate Marks | Revised Key Answers | Withheld Lists. 23-06-2018
06
Recruitment of Graduate Primary Teachers Cut Off Marks - Examination-1 | Examination-2 | Examination-3 | Examination-4. 23-06-2018
05
Revised Provisional 1:2 Verification List of Recruitment of Graduate Primary Teachers for 6-8 Classes-2017 - Examinaion-1 | Examination-2 | Examination-3 | Examination-4. 23-06-2018
04
1:2 Verification List of Recruitment of Graduate Primary Teachers for  6-8 Classes-2017 - Examinaion-1 | Examination-2 | Examination-3 | Examination-4 . 20-06-2018
03
Click here for Registering Objections for Graduate Teachers Recruitment - 2017-18.  
02
Key answers of Graduate Primary Teachers Recruitment for classes 6 to 8 - 2017-18.  
01
Recruitment of Graduate Primary Teachers for 6-8 Classes-2017 - Admission Ticket for Examination-2.  
  ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿ ಕುರಿತಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ.  

>> archive

 

ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು|
ಎನ್.ಐ.ಸಿ. ಸರ್ವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪೋರ್ಟಲ್