ಮುಖಪುಟ >> ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ದಾಖಲಾತಿ ಘಟಕ >> ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
ಕ್ರ ಸಂ ವಿಷಯ ಅಳವಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ
14
ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ 2017- ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನ ಸಡಿಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ - ಟಿಪ್ಪಣಿ ದಿನಾಂಕ:26-07-2018. 26-07-2018
13
GPSTR-2017 - Individual Candidate marks and weightage details. 24-07-2018
12
ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ 2017 -ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ:17-07-2018. 20-07-2018
11
ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ 2017 - ಬಿಇಡಿ/ಬಿಇಡಿ(ವಿಶೇಷ)/4ವರ್ಷದ ಬಿ.ಎ/ಬಿಇಡಿ/4ವರ್ಷದ ಬಿಎಸ್ ಸಿ.ಬಿಇಡಿ ಗ್ರೇಡ್ ಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕುರಿತಂತೆ ಪ್ರಕಟಣೆ | ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ | ಅಂಕಗಳ ಮಾರ್ಪಾಡಿಗಾಗಿ ಲಿಂಕ್ . 14-07-2018
10
ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ 2017 ರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಂಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆ | ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ ಲಿಂಕ್. 07-07-2018
09
ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ 2017 ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅಂಕಗಳ ಮಾರ್ಪಾಡಿಗಾಗಿ ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ | ಅಂಕಗಳ ಮಾರ್ಪಾಡಿಗಾಗಿ ಲಿಂಕ್. 07-07-2018
08
ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ 2017 ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ. 26-06-2018
07
Graduate Primary School Teachers Recruitment(GPSTR) - Press Note | Individual Candidate Marks | Revised Key Answers | Withheld Lists. 23-06-2018
06
Recruitment of Graduate Primary Teachers Cut Off Marks - Examination-1 | Examination-2 | Examination-3 | Examination-4. 23-06-2018
05
Revised Provisional 1:2 Verification List of Recruitment of Graduate Primary Teachers for 6-8 Classes-2017 - Examinaion-1 | Examination-2 | Examination-3 | Examination-4. 23-06-2018
04
1:2 Verification List of Recruitment of Graduate Primary Teachers for  6-8 Classes-2017 - Examinaion-1 | Examination-2 | Examination-3 | Examination-4 . 20-06-2018
03
Click here for Registering Objections for Graduate Teachers Recruitment - 2017-18.  
02
Key answers of Graduate Primary Teachers Recruitment for classes 6 to 8 - 2017-18.  
01
Recruitment of Graduate Primary Teachers for 6-8 Classes-2017 - Admission Ticket for Examination-2.  

>> archive

 

ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು|
ಎನ್.ಐ.ಸಿ. ಸರ್ವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪೋರ್ಟಲ್