ಮುಖಪುಟ >> ಟೆಂಡರ್ >> ಇತರೆ ಕಛೇರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಗಳು

ಇಲಾಖೆಯ ಇತರೆ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಟೆಂಡರ್ ಗಳು:

Content Code Content Details Date
TD-40
2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳು ಟೆಂಡರ್ -02 - Schedule-C .doc format | .pdf format & Schedule-D .doc format | .pdf format. 04-09-2014
TD-39
2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳು ಟೆಂಡರ್-01- Schedule-A- .doc format | .pdf format & Schedule-B- .doc format | .pdf format. 08-08-2014
TD-38
ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್, ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರು, ಕಿರಿಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್, ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜರ್ ಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್, ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜರ್ ಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ. 04-06-2014
TD-37
Addendum to Short term e-Tender notification reg. supply and installation of Steam Boiler. 10-03-2014
TD-36
2014-15ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮಾರಾಟ ದರ. 25-02-2014
TD-35
Tender through e-procurement for printing and supply of textbooks in Kannada, English, Hindi, Urdu, Tamil, Telugu, Marathi, Sanskrit, Konkani, Tulu, Arabic & Persian languages for 3, 4, 7 & 10th Standards in schools located within the state of Karnataka- Schedule A | Schedule B | Schedule C | Schedule D | Schedule E | Schedule F. 25-02-2014
TD-34
Tender for print and sell of II year PUC Arts, Commerce, Languages & Science subjects(Except PCMB) in English & Kannada Medium within the State of Karnataka for the year 2014-15. 25-02-2014
TD-33
Tender for print and sell of 1st year Arts, Commerce, Languages & Science subjects and II PUC PCMB in English & Kannada Medium within the state of Karnataka for the year 2014-15. 25-02-2014
TD-32
Tender document for supply and installation of multipurpose Steam Generator and Rice Vessal, Idlie plant and Milk Vessel. 24-02-2014
TD-31
Textbook Tender documents for the year 2014-15 - TBS_Schedule-01 | TBS_Schedule-02 | TBS_Schedule-A | TBS_Schedule-B. 30-09-2013
TD-30
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಟೆಂಡರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. 20-07-2013
TD-29
2013-14ನೇ ಸಾಲಿಗೆ 1ನೇ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಟೆಂಡರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. 22-03-2013
TD-28
2013-14ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮಾರಾಟ ದರ(ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದ ಬೆಲೆ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ). 22-03-2013
TD-27
2013-14ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಪುಸ್ತಕದ ಮಾರಾಟ ದರ (ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದ ಬೆಲೆ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ). 22-03-2013
TD-26
Re Tender document of House Keeping and Security Services for the year 2012-13- Karnataka State TeachersBenefit Fund, Shikshakara Sadana, K.G.Road, Bangalore. 12-03-2013
TD-25
Quotation for providing Data Entry Operator services for RMSA Bangalore South District ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಎ.ಗೆ. 22-01-2013
TD-24
Quotation for providing district programmer services for DDPI, Bangalore South District. 28-11-2012
TD-23
11-09-2012
TD-22
Tender Notification for 2013-14 Textbooks Tender  Documents (SHEDULE-2). 03-09-2012
TD-21
Tender Notification for 2013-14 Textbooks Tender  Documents (SHEDULE-1). 03-09-2012
TD-20
Quotation from DDPI & Ex-officio DYPC Bangalore South District for supply of food and part time teachers for residential schools. 28-05-2012
TD-19
Printing and supply of “Teachers’ Day” Flags, Wall Posters and different types of forms for the year 2012-2013. 02-04-2012
TD-18

Additional amendment to textbook tender document of 2011-12 after pre-bid meeting.

 
TD-17

Amendment to Text book Tender document of 2011-12 after pre-bid meeting.

 
TD-16

Amendment to Tender for printing and supply of school Textbooks for 2011-12.

 
TD-15

Tender document for printing and supply of Textbooks in Kannada, English, Hindi, Urdu, Tamil, Telugu, Marathi, Konkani and Tulu languages for 1st to 10th Standards in schools located within the State of Karnataka for the year 2011-12.

 
TD-14

Tender notification for printing and supply of “Teachers’ Day” Flags, Wall Posters and different types of forms for the year 2010-2011.

 
TD-13

Tender Notification/document for printing and supply of OMR/ICR, Database and Report Generation for baseline study of 9th Std. students under RMSA by KSQAO.

 
TD-12
Revised details pertaining to package 70 & 71  Extract of  |Annexure1 | Annexure2 | Annexure-3 of comparative statement of the rates quoted by various printers for printing and supply of text books for Class 1 to 10 for the year 2010-11.  
TD-11

Comparative statement of the rates quoted by various printers for printing and supply of text books  in Kannada, English, Hindi, Urdu, Tamil, Telugu and Marathi  languages for 1st Std. to 10th Standards in Schools located within the state of Karnataka for the year 2010-11 | ಅನುಬಂಧ-1 | ಅನುಬಂಧ-2 | ಅನುಬಂಧ-3.

 
TD-10
Request for proposal for printing and supply of textbooks in Kannada, English, Hindi, Urdu, Tamil, Telugu, Marathi, Malayalam and Arabic  languages for first and second Pre university classes in Colleges located within the state of Karnataka.  
TD-09

ದಿನಾಂಕ:09/10/2009ರ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಕುರಿತ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಗೆ ಬಿಡ್ ದಾರರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ.

 
TD-08

ದಿನಾಂಕ:09/10/2009 ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ.

 
TD-07

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗಿನ 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಹಿಂದಿ, ಉರ್ದು, ತಮಿಳು, ತೆಲಗು ಮತ್ತು ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಗಳ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ.

 
TD-06

2010-11ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ದಿನಾಂಕ:22-06-2009ರ ಪ್ರೀಬಿಡ್ ಸಭೆಯ ಸಭಾ ನಡವಳಿ.

 
TD-05

2010-11ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕರೆಯಲಾದ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ.

 
TD-04

2009-10ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಲಿಕಲಿ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯ 2ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ.

 
TD-03

2009-10ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಲಿಕಲಿ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀ ಬಿಡ್ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿ.

 
TD-02

2009-10ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಲಿಕಲಿ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ.

 
TD-01

2009-10ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಲಿ ಕಲಿ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ.

 
ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು |
ಎನ್.ಐ.ಸಿ. ಸರ್ವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪೋರ್ಟಲ್