Skip to content
ಮುಖಪುಟ >> ಆಯವ್ಯಯ >>ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಟಾನ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ [ಎಂ.ಪಿ.ಐ.ಸಿ]

 

ವಿನ್ಯಾಸ & ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ