ಮುಖಪುಟ >> ಟೆಂಡರ್ ಗಳು >> ಕಛೇರಿ ಟೆಂಡರ್ ಗಳು

2017-18

ಕ್ರ.ಸಂ ವಿಷಯ ಅಳವಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ
ವಾಹನಗಳ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ. 25-04-2017

2016-17

ಕ್ರ.ಸಂ ವಿಷಯ ಅಳವಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ವಾರ್ತೆ ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಕುರಿತಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ. 27-03-2017
ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇ-ತ್ಯಾಜ್ಯದ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. 14-03-2017
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೈಸಿಕಲ್ ಖರೀದಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಸಭೆಯ ಸಭಾ ನಡಾವಳಿಗಳು. 27-02-2017
2017-18ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬಾಲಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ಬೈಸಿಕಲ್ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ. 06-01-2017
ಮೈಸೂರು ವಿಭಗದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾಂ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 8-10ನೇ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚೂಡಿದಾರ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ. 29-12-2016
ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ. 27-12-2016
ಆರ್.ಟಿ.ಇ. ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತಂತ್ರಾಂಶಕ್ಕೆ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಜೋಡಣೆ ಸಂಬಂಧ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಲು ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟೇಷನ್. 22-12-2016
2016-17ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ. 02-08-2016
ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿನ ಗಣಕ ಯಂತ್ರ, ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್, ಪ್ರಿಂಟರ್, ಸ್ಕ್ಯಾನರ್, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್, ನೆಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ. 30-05-2016
2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಾಲಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ಬೈಸಿಕಲ್ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ | ದಿನಾಂಕ:12-01-2016ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ-1 | ಪ್ರೀ ಬಿಡ್ ಸಭೆ ನಡಾವಳಿ ದಿ:25-01-2016 | ಪ್ರೀ ಬಿಡ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿನ ಸಂದೇಹಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ದಿ:25-01-2016 | ಪ್ರೀ ಬಿಡ್ ಸಭೆಯ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ದಿನಾಂಕ:18-02-2016 | ದಿನಾಂಕ:27-02-2016ರ 3ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ | ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ:29-02-2016 | ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ:10-03-16. | ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ-5.| ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ-6 | ತಿದ್ದುಕಪಡಿ ಆದೇಶ-7 ದಿನಾಂಕ:06-05-2016 | ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ನಡಾವಳಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ 21-05-2016. 23-05-2016
2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ. 18-04-2016

2015-16

ಕ್ರ.ಸಂ ವಿಷಯ ಅಳವಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ
2016-17ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಗೋಡೆತೇರು ಮಾಸಿಕ ಗೋಡೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ. 30-03-2016
2016-17ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ವಾರ್ತೆ ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ. 30-03-2016
2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾಂ ವಿಭಾಗದ ನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ 1-10 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಬಟ್ಟೆ ಸರಬರಾಜು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀ ಬಿಡ್ ನಡಾವಳಿ ದಿನಾಂಕ:09-02-2016. 18-02-2016
2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾಂ ವಿಭಾಗದ ನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ 1-10 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಬಟ್ಟೆ ಸರಬರಾಜು ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ. 06-01-2016
2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾಂ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಢುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಬಟ್ಟೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ. 07-05-2015
20-04-2015ರಂದು ನಡೆದ ಬೆಳಗಾಂ ವಿಭಾಗದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಬಟ್ಟೆಗಳ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಪ್ರೀ ಬಿಡ್ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿ. 22-04-2015
2015-16ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬೆಳಗಾಂ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಸರಬರಾಜು ಟೆಂಡರ್ ಸಂಬಂಧ ಬಿಡ್ ಪೂರ್ವ ಸಭೆ ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ. 17-04-2015
2015-16ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬೆಳಗಾಂ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಸರಬರಾಜು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ. 11-04-2015

2014-15

ಕ್ರ.ಸಂ ವಿಷಯ ಅಳವಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ
2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೈಸಿಕಲ್ ಟೆಂಡರ್ ನ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಭೆಯ ಸಭಾ ನಡಾವಳಿ ಮತ್ತು ವರದಿ. 09-03-2015
2015-16ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಶಾಲಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ. 06-03-2015
2015-16ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ವಾರ್ತೆ ಮಾಸಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮುದ್ರಣ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜು ಕುರಿತ ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ. 04-03-2015
2015-16ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಗೋಡೆತೇರು ಮಾಸಿಕ ಗೋಡೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ. 04-03-2015
2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೈಸಿಕಲ್ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ. 02-01-2014
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ/ದಕ್ಷಿಣ/ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಟೆಂಡರ್ ದಸ್ತಾವೇಜು. 09-12-2014
ಸಗಟು ಖರೀದಿಯಡಿ ಖರೀದಿಸಲಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಢುವ ಕುರಿತ ಕಿರು ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ. 06-12-2014
ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ 1 ರಿಂಧ 10ನೇ ತರಗತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಮವಸ್ತ್ರ ವಿತರಣೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀ ಬಿಡ್ ಸಭೆ ನಡಾವಳಿಗಳು. 21-11-2014
ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ 1 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಮವಸ್ತ್ರ ವಿತರಣೆ ಟೆಂಡರ್. 10-10-2014
ಗಣಕ ಯಂತ್ರ, ಪ್ರಿಂಟರ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಣೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ಕರೆಯಲಾದ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ.
TD-02
ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ / ಚಿಕ್ಕ ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಮರು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಇ-ಟೆಂಡರ್. 13-06-2014
TD-01
ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ / ಚಿಕ್ಕ ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯುವ ಕುರಿತು. 12-05-2014

2013-14

ಕ್ರ.ಸಂ ವಿಷಯ ಅಳವಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ
TD-14
2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಟೆಂಡರ್ -ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆ ಕೋರಿ ದಿನಾಂಕ:23-12-2013. 09-01-2014
TD-13
Corrigendum to Uniform Tender for the year 2013-14 dated:06-01-2014. 09-01-2014
TD-12
e-Tender notification and tender form for supply of Bicycles for Boys and Girls during 2014-15. 26-12-2013
TD-12
05-12-2013
TD-11
Quotation for repair of Xerox Paper Supply Tray. 11-07-2013
TD-10
Quotation for repair of Laser Printer HP 3005 DN. 10-07-2013
TD-09
Quotation for Annual Maintance contract for 6 Fax machines installed in CPIs office. 17-06-2013
TD-08
Quotation for Annaual Maintanance of EPABX in CPI Office. 15-06-2013
TD-07
Extending date of submission of quotation for AMC of Computers and Other Peripherals. 03-06-2013
TD-06
Pre Bid Meeting Proceedings of the tender for providing House Keeping, Security and Electrician Services for CPIs Office. 27-05-2013
TD-05
Quotation for supply of note sheets for the year 2013-14. 16-05-2013
TD-04
Tender for providing House Keeping, Security and Electrician services for CPI Office. 16-05-2013
TD-03
Inviting Quotation for AMC for Computers and other peripherals. 10-05-2013
TD-02
Inviting quotation for providing CCTVs in CPIs Office. 18-04-2013
TD-01
Inviting quotation for providing intercom facility in CPIs Office. 03-04-2013

2012-13

ಕ್ರ.ಸಂ ವಿಷಯ ಅಳವಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ
TD-56
Quotation for repair of Risograph machine. 28-03-2013
TD-55
Short term Re-Tender Notification for supply of Note Books to the SC & ST students in Government Schools in the state from 4th to 10th Std. for the year 2013-14. 27-03-2013
TD-54
Pre-bid meeting proceedings and Addendum to the tender for Supply of Bicycles for the year 2013-14. 16-03-2013
TD-53
Technical Bid Proceedings for supply of Uniforms for the year 2013-14. 10-03-2013
TD-52
Quotation for supply of Stand for installing 500 Litre Drinking Wataer Tank in CPI Office. 07-03-2013
TD-51
Quotation for purchase of Chairs for CPIs Office. 04-03-2013
TD-50
Note Book Tender document for the year 2013-14. 22-02-2013
TD-49
Bicycle tender form for the year 2013-14. 15-02-2013
TD-48
Bicycle tender notification for the year 2013-14. 15-02-2013
TD-47
Postponement of Last date for submission of tender for supply of Uniform cloth to Govt. school children of Mysore Division for the year 2013-14. 27-01-2013
TD-46
Uniform Pre Bid Meeting Proceedings for the year 2013-14. 24-01-2013
TD-45
Uniform Tenders for the year 2013-14 - Mysore Division. 26-12-2012
TD-44

Tender Document for supply of Note books to the S.C & S.T students studying in Class IV to Xth Standard in Government Schools during 2012-13.

02-04-2012
TD-43
Bicycle Pre-bid meeting Proceedings for the year 2012-13. 01-03-2012
TD-43
Addendum to Bicycle Tender Notification dated:10-01-2012 01-03-2012
TD-43
Bicycle Tender document for the year 2012-13. 12-01-2012
TD-42
Bicycle Tender Notification for the year 2012-13. 12-01-2012
TD-41
Addendum to the short term e-tender notification dated:29-11-2011.  
TD-40
Clarification to the pre-bid meeting for Uniform cloths scheme evaluation tender dated 07-12-2011.  
TD-39
Clarification to the pre-bid meeting for scheme evaluation tender dated:07-12-2011.  
TD-38
Addendum to bicycle scheme evaluation tender dated on 29-11-2011.  
TD-37
Tender document for evaluation of Mid Day Meals scheme in Karnataka.  
TD-36
Short term tender notification for the supply of cloth materials to students studying in Govt. schools of Mysore Division from 1st to 10th Std. during 2012-13.  
TD-35
Short term tender Notification for scheme evaluation of free supply of Uniforms.  
TD-34
Tender document for scheme evaluation of free supply of Uniforms.  
TD-33
Short term tender Notification for scheme evaluation of free supply bicycles.  
TD-32
Tender document for the Scheme evaluation of free supply of bicycles.  
TD-31
Modified Tender Notification for 2012-13 Textbooks Tender dated: 26-10-2011.  
TD-30
3rd amendment to tender notification for printing of 2012-13 school text books dated 15-10-2011.  
TD-29
Additional Amendments to Tender notification for printing of 2012-13 School Text Books dated:07-10-2011.  
TD-28
Inviting quotation to provide Human Resource Services to Office of DDPI & DPO, Bangalore South, Kalasipalyam, Bangalore.  
TD-27
Tender Notification for supply Sports dress and sports Uniforms for the year 2011-12.  
TD-26
Amendments to Tender Notification for Printing of 2012-13 School Textbooks dated:04-10-2011.  
TD-25
Quotation for Sports uniforms for the Sports Officers and sportsmen who are participating in National Games for the year 2011-12.  
TD-24
Tender Notification and document for Printing and Supply of textbooks in Kannada, English, Hindi, Urdu, Tamil, Telugu , Marathi, Sanskrit, Konkani and Tulu languages for 1st to 10th Standards in schools located within the State of Karnataka.  
TD-23
Tender Document for supply of sports articles and sports wear to the office of the Commissioner for Public Instruction, Bangalore-1.  
TD-22
Tender document of House Keeping and security services for the office of Karnataka State Teachers Benefit Fund, Shikhakara Sadana, Bangalore-560002.  
TD-21
Inviting quotation for Data Entry Operators, Watchmen, Group D services for the year July 2011 to June 2012 for Office of the DDPI/DPO, SSA, Bangalore South.  
TD-20
Quotation for Auditing of State Sports fund in the Department of Public Instruction.  
TD-19
Tender for the works in respect of preparation of pre-press materials of text books for the academic year 2011-12.  
TD-18
Amendment to the P.U Tender 2011 -12.  
TD-17
Textbooks DTP tender 2011-12 extended last date for submission of the tender is 04/03/2011  
TD-16
Tender for printing and supply of  Teachers Day Flags Wall Posters and different types of forms for the year 2011-2012.  
TD-15
Tender Document for supply of Girls and Boys Bicycles to the students studying in 8th standard of Government and aided  schools during 2010-11 & 2011-12.  
TD-14
Short term tender notification-procurement system) for supply of bicycle for boys and girls.  
TD-13
Tender Document for Printing and Sale of PUC Language textbooks in Kannada, English, Hindi, Urdu, Tamil, Telugu, Marathi, Malayalam, Arabic and Sanskrit languages for Pre-University Classes within the State of Karnataka.  
TD-12
Tender Notification for printing & supply of P.U.C Text books for the year 2011-12 - English | Kannada.  
TD-11
List of Bidders for Uniform Cloth Material for students studying in Mysore Division during 2011-12.  
TD-10
Amendment to the Supplementary Tender Document of Text books for 2011 -12.  
TD-09
Readiness to take the task of writing textbooks for Karnataka.  
TD-08
Supplementary Text Book Tender Document for the year 2011 -12.  
TD-07
Price quotes quoted by the bidders in response to the KTBS Tender notification dated 30/10/2010 for the year 2011 - 12".  
TD-06
Tender document for supply of Uniform cloth material to the students studying in Government schools of Mysore Division from 1st to 10th Standard during 2011-12.  
TD-05
Additional amendment to textbook tender document of 2011-12 after pre-bid meeting.  
TD-04
Amendment to Text book Tender document of 2011-12 after pre-bid meeting.  
TD-03
Short Term Tender Notification for supply of Uniform Cloth materials to the students studying in Govt. schools of Mysore Division from 1 to 10th Standard during 2011-12.  
TD-02
Amendment to Tender for printing and supply of school Textbooks for 2011-12.

TD-01

Tender document for printing and supply of Textbooks in Kannada, English, Hindi, Urdu, Tamil, Telugu, Marathi, Konkani and Tulu languages for 1st to 10th Standards in schools located within the State of Karnataka for the year 2011-12.

 

2010-12

ಕ್ರ.ಸಂ ವಿಷಯ
TD-19
Bicycle pre-bid meeting proceedings for the year 2010-11.
TD-18
Tender document for purchase of Girls Bicycle during 2010-11.
TD-17
Tender document for purchase of Boys Bicycle during 2010-11.
TD-16
Tender notification for supply of Bicycles for Boys & Girls.
TD-15
Modification to the tender document for supply of portable fire extinguisher.
TD-14
Tender notification for printing and supply of “Teachers’ Day” Flags, Wall Posters and different types of forms for the year 2010-2011.
TD-13
Tender for supply of Portable fire extinguisher.
TD-12
Proceedings of the Pre bid meeting dated:18-01-2010 for the supply and installation of UPS for ED Offices.
TD-11
Clarification Regarding the Last Date for Submission of Tender form for Procuring Heavy Duty Laser Printers.
TD-10
Clarification Regarding the Last Date for Submission of Tender form for Procuring Heavy Duty Laser Printers.
TD-09
Proceedings of the Pre bid meeting dated:15-01-2010 for the supply and installation of Scanners for ED Offices.
TD-08
Proceedings of the Pre bid meeting dated:12-01-2010 for the supply and installation of Desktops and Servers for ED Offices.
TD-07
Tender Notification Regarding Request for Proposal for the Supply and Installation of UPS for ED Offices located across the State of Karnataka.
TD-06
Tender Notification Regarding Request for Proposal for the Supply and Installation of Scanners for ED Offices located across the State of Karnataka.
TD-05
Tender Notification Regarding Request for Proposal for the supply and installation of Laser Printers for ED Offices located across the State of Karnataka.
TD-04
Tender Notification Regarding Request for proposal for Supply and Installation of Desktops and Servers for ED Offices located across the State of Karnataka.
TD-03
Tender Notification/document for printing and supply of OMR/ICR, Database and Report Generation for baseline study of 9th Std. students under RMSA by KSQAO.
TD-02
Revised details pertaining to package 70 & 71  Extract of  |Annexure1 | Annexure2 | Annexure-3 of comparative statement of the rates quoted by various printers for printing and supply of text books for Class 1 to 10 for the year 2010-11.
TD-01
Comparative statement of the rates quoted by various printers for printing and supply of text books  in Kannada, English, Hindi, Urdu, Tamil, Telugu and Marathi  languages for 1st Std. to 10th Standards in Schools located within the state of Karnataka for the year 2010-11 | Annexure-1 | Annexure-2 | Annexure-3.

2009-10

ಕ್ರ ಸಂ ವಿಷಯದ ವಿವರ
TD-18
Request for proposal for printing and supply of textbooks in Kannada, English, Hindi, Urdu, Tamil, Telugu ,Marathi, Malayalam and Arabic  languages for first and second Pre university classes in Colleges  located within the state of Karnataka.
TD-17
Clarification for the bidders queries for the Tender Notification of proposal for printing & supply of TextBooks dated:09/10/2009.
TD-16
ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಮುದ್ರಣ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಗೆ ತಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 09/10/2009
TD-15
ಕರ್ನಾಟಕದೊಳಗಿನ 1 ರಿಂ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಹಿಂದಿ, ಉರ್ದು, ತಮಿಳು, ತೆಲಗು & ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಗಳ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ..
TD-14
2009-10ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೈಸಿಕಲ್ ಖರೀದಿ ಟೆಂಡರ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ನ ಅರ್ಹ ಬಿಡ್ ದಾರರು.
TD-13
ಉಚಿತ ಬೈಸಿಕಲ್ ಖರೀದಿ ಪ್ರೀಬಿಡ್ ಸಭೆಯ ಸಭಾ ನಡಾವಳಿ ದಿನಾಂಕ:25-06-2009.
TD-12

ಬೈಸಿಕಲ್ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ ದಿನಾಂಕ:05-06-2009 - ಬಾಲಕರ ಬೈಸಿಕಲ್ | ಬಾಲಕಿಯರ ಬೈಸಿಕಲ್.

TD-11
2010-11ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮುದ್ರಣ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀ ಬಿಡ್ ಸಭೆ ದಿನಾಂಕ:22-6-2009ರ ಸಭಾ ನಡಾವಳಿ.
TD-10
2010-11ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸಾಲಿಗೆ ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮುದ್ರಣ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಟೆಂಡರ್ ದಸ್ತಾವೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು.
TD-09
2009-10ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬೈಸಿಕಲ್ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ | ಬಾಲಕರ ಬೈಸಿಕಲ್ ಟೆಂಡರ್ ದಸ್ತಾವೇಜು | ಬಾಲಕಿಯರ ಟೆಂಡರ್ ದಸ್ತಾವೇಜು.
TD-08
2010-11ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ.
TD-07
2008-09ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಡೆಸ್ಕ್ ಟಾಪ್ & ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗಳ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಅನುಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀ ಬಿಡ್ ಸಭೆ ನಡಾವಳಿ ದಿನಾಂಕ:03-03-2009.
TD-06
2008-09ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಡೆಸ್ಕ್ ಟಾಪ್ & ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗಳ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಅನುಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ.
TD-05
ಸಗಟು ಖರೀದಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2008-09ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ.
TD-04

2009-10ನೇ ಸಾಲಿನ ನಲಿಕಲಿ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಟೆಂಡರ್ 2ನೇ ತಿದ್ದು ಪಡಿ ಆದೇಶ.

TD-03
2009-10ನೇ ಸಾಲಿನ ನಲಿಕಲಿ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀ ಬಿಡ್ ಸಭೆಯ ಸಭಾ ನಡಾವಳಿ.
TD-02
2009-10ನೇ ಸಾಲಿನ ನಲಿಕಲಿ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಟೆಂಡರ್ ಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು.
TD-01
2009-10ನೇ ಸಾಲಿನ ನಲಿಕಲಿ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ.

 

ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು|ಕಾಯ್ದೆಹಕ್ಕು