• ಬೆಳಗಾವಿ

   ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು & ಪದನಾಮ ದೂರವಾಣಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಿಂಚಂಚೆ ವಿಳಾಸ
   ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು      
   C. Shivanna
   ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
   08312-424628 9480835649 eoblgmmms@yahoo.co.in
   ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಸರು ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ(ಅ.ದಾ.)_ಹೆಸರು,
   ಪದನಾಮ: O/o ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಅ.ದಾ.), ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ,
   ದೂರವಾಣಿ/ಮೊಬೈಲ್/ಮಿಂಚಂಚೆ
   ಬೆಳಗಾವಿ B.B.Dasoga 0831-2047229, 9480835651
   ಬೈಲಹೊಂಗಲ R.V.Khanninaikar 08288-233187, 9480835650
   ಖಾನಾಪುರ L.V. Yakkundi 08336-222229, 9480835652
   ರಾಮದುರ್ಗ M.A.Morab 08335-242137, 9480835653
   ಸವದತ್ತಿ Y.M. Shivabasannanavar 08330-222354, 9480835654
  • ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

   ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು & ಪದನಾಮ ದೂರವಾಣಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಿಂಚಂಚೆ ವಿಳಾಸ

   ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
        
   S.N. Police patil
   ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
   9448147950   eockdmms@yahoo.co.in
   ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಸರು ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ(ಅ.ದಾ.)_ಹೆಸರು,
   ಪದನಾಮ: O/o ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಅ.ದಾ.), ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ,
   ದೂರವಾಣಿ/ಮೊಬೈಲ್/ಮಿಂಚಂಚೆ
   ಅಥಣಿ+ಕಾಗವಾಡ J.V.Daroora 08289-251141, 9480835655
   ಚಿಕ್ಕೋಡಿ+ನಿಪ್ಪಾಣಿ M.A. Malagavi 08338-272139, 9480835656
   ಗೋಕಾಕ್+ಮೂಡಲಗಿ P.L.Hulamani 08332-225063, 9480835657
   ಹುಕ್ಕೇರಿ R.D.Teradal 08333-266104, 9480835658
   ರಾಯಬಾಗ್ S.B.Myaginakeri 08331-225248, 9480835659
  • BIJAPUR

   ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು & ಪದನಾಮ ದೂರವಾಣಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಿಂಚಂಚೆ ವಿಳಾಸ

   ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
        
   Marutagi.M.B
   ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು

   08352-278946, 9480835667

     eobijmms@yahoo.co.in
   ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಸರು ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ(ಅ.ದಾ.)_ಹೆಸರು,
   ಪದನಾಮ: O/o ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಅ.ದಾ.), ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ,
   ದೂರವಾಣಿ/ಮೊಬೈಲ್/ಮಿಂಚಂಚೆ
   Bijapur S.L. Ingleshwar 9480835669
   Basavanabagewadi H.S.Chaluvadi 9480835668
   Indi Hanjagi 9480835670
   Muddebihal P.B.Doddamani 9480835671
   Sindhagi S.J.Naik 9480835672
  • ಬಾಗಲಕೋಟೆ

   ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು & ಪದನಾಮ ದೂರವಾಣಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಿಂಚಂಚೆ ವಿಳಾಸ
   ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು      
   Goravar. N.B
   ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
   08354-235562, 9480835660   eobagmms@yahoo.co.in
   ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಸರು ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ(ಅ.ದಾ.)_ಹೆಸರು,
   ಪದನಾಮ: O/o ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಅ.ದಾ.), ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ,
   ದೂರವಾಣಿ/ಮೊಬೈಲ್/ಮಿಂಚಂಚೆ
   ಬಾಗಲಕೋಟೆ M.N. Melinamani 08354-220327,9480835662
   ಬಾದಾಮಿ N.L.Mudukappa 08357-220022,9480835661
   ಬೀಳಗಿ V.Y.Jevargi 08425-276384,9480835663
   ಹುನಗುಂದ A.M.Nagur 08351-260227,9480835664
   ಜಮಖಂಡಿ A.G.Parutabadi 08353-220009,9480835665
   ಮುಧೋಳ R.S.Choudari 08350-280116,9480835666
  • ಧಾರವಾಡ

   ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು & ಪದನಾಮ ದೂರವಾಣಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಿಂಚಂಚೆ ವಿಳಾಸ

   ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
        
   Vannura.B.B
   ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
   08362-448168, 9480835618   eodarmms@yahoo.co.in
   ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಸರು ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ(ಅ.ದಾ.)_ಹೆಸರು,
   ಪದನಾಮ: O/o ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಅ.ದಾ.), ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ,
   ದೂರವಾಣಿ/ಮೊಬೈಲ್/ಮಿಂಚಂಚೆ
   ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ Smt. N.I. Nadaf 0836-2352045, 9480835619
   ಕಲಘಟಗಿ M.M. Giranivaddar 08370-284528, 9480835620
   ಕುಂದಗೋಳ H.S.Masoothi 08304-290237, 9480835621
   ನವಿಲುಗುಂದ H.S.Soudhagar 08380-229228, 9480835622
  • ಗದಗ

   ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು & ಪದನಾಮ ದೂರವಾಣಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಿಂಚಂಚೆ ವಿಳಾಸ
   ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು      
   Raghuveer. D.S
   ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
   08372-221757, 9480835643   eogadmms@yahoo.co.in
   ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಸರು ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ(ಅ.ದಾ.)_ಹೆಸರು,
   ಪದನಾಮ: O/o ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಅ.ದಾ.), ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ,
   ದೂರವಾಣಿ/ಮೊಬೈಲ್/ಮಿಂಚಂಚೆ
   ಗದಗ V.A.Belagod 9480835644
   ಮುಂಡರಗಿ A.B.Mullalli 9480835645
   ನರಗುಂದ R.B.Patil 9480835646
   ರೋಣ V.B.Sanganal 9480835647
   ಶಿರಹಟ್ಟಿ Radder 9480835648
  • ಹಾವೇರಿ

   ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು & ಪದನಾಮ ದೂರವಾಣಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಿಂಚಂಚೆ ವಿಳಾಸ

   ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
        
   V.M. Malagimani
   ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
   08375-249120, 9480835635   eohavmms@yahoo.co.in
   ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಸರು ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ(ಅ.ದಾ.)_ಹೆಸರು,
   ಪದನಾಮ: O/o ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಅ.ದಾ.), ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ,
   ದೂರವಾಣಿ/ಮೊಬೈಲ್/ಮಿಂಚಂಚೆ
   ಬ್ಯಾಡಗಿ V.H.Valmiki 9480835636
   ಹಾನಗಲ್ P.B.Patrod 9480835637
   ಹಾವೇರಿ A.S.Adiga 9480835638
   ಹಿರೇಕೆರೂರು I.B.Kademani 9480835639
   ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು M.H. Patil 9480835640
   ಸವಣೂರು M.N.Adiveppa 9480835641
   ಶಿಗ್ಗಾವಿ I.R.Bellary 9480835642
  • ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

   ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು & ಪದನಾಮ ದೂರವಾಣಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಿಂಚಂಚೆ ವಿಳಾಸ
   ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು      
   Latha M. Naik
   ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
   08382-223563,9480835623   eoukmms@yahoo.co.in
   ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಸರು ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ(ಅ.ದಾ.)_ಹೆಸರು,
   ಪದನಾಮ: O/o ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಅ.ದಾ.), ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ,
   ದೂರವಾಣಿ/ಮೊಬೈಲ್/ಮಿಂಚಂಚೆ
   ಅಂಕೋಲ G.H.Naik 9480835624
   ಭಟ್ಕಳ P.J.Fernadis 9480835625
   ಹಳಿಯಾಳ Ganapathi Hegde 9480835626
   ಹೊನ್ನಾವರ G.S.Naik 9480835627
   ಜೊಯ್ಡಾ B.B.Rathod 9480835628
   ಕಾರವಾರ O.S.Naik 9480835629
   ಕುಮಟ Ganesh Naik 9480835630
   ಮುಂಡಗೋಡ Shanthabai shetty 9480835631
   ಸಿರಸಿ Narasimharam hegde 9480835632
   ಸಿದ್ಧಾಪುರ G.I.Naik 9480835633
   ಯೆಲ್ಲಾಪುರ G.D. Naik 08419-261130, 9480835634
ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನ ವಿನ್ಯಾಸ, ರಚನೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ