ಮುಖಪುಟ >> ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ >> ಶಿಕ್ಷಣ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ

ಶಿಕ್ಷಣ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ :

ಆರ್.ಟಿ.ಇ.ಅಡಿ 2015ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ತಂತ್ರಾಂಶ | ಆರ್.ಟಿ.ಇ. ಶಾಲಾ ಲಾಗಿನ್ ಪುಟ | ಆರ್.ಟಿ.ಇ ಅರ್ಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ.

3ನೇ ಹಂತದ ಆನ್ ಲೈನ್ ಆರ್.ಟಿ.ಇ. ಫಲಿತಾಂಶ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು .

ಆರ್.ಟಿ.ಇ. ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು: 080-22222180; 180042534567; ಜಿಲ್ಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಆರ್.ಟಿ.ಇ. ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ.

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆರ್.ಟಿ.ಇ.ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ನೆರೆಹೊರೆ ಶಾಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ.

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಡಿ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ನಮೂನೆಗಳು.

ಕರ್ನಾಕದಲ್ಲಿನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಭಾಷಾ ಶಾಲೆಗಳ ವಿವರ...

ಕ್ರ ಸಂ
ವಿವರ
ಅಳವಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ
36

ಆರ್.ಟಿ.ಇ. ನಿಯಮದಡಿ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಶುಲ್ಕ ಮರುಪಾವತಿ - 2ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತ ಜ್ಞಾಪನ ದಿನಾಂಕ:28-01-2016.

01-02-2016
35
2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆರ್.ಟಿ.ಇ. ಅಡಿ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ವಿವರ. 21-11-2015
34
ಆರ್.ಟಿ.ಇ. ನಿಯಮದಡಿ ಶೇ.50 ರಷ್ಟು ಶುಲ್ಕ ಮರುಪಾವತಿ - 1ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು ಜ್ಞಾಪನ ದಿನಾಂಕ::19-10-2015. 03-11-2015
33
ಆರ್.ಟಿ.ಇ. ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಶಾಲೆಗಳು ಮುಚ್ಚಿರುವ ಪ್ರಕಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪನ. ದಿನಾಂಕ:19-06-2015 23-06-2015
32
2015-16 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಆರ್.ಟಿ.ಇ. ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಕೆ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಕುರಿತ ಜ್ಞಾಪನ ದಿನಾಂಕ:19-06-2015 23-06-2015
31
ಆರ್.ಟಿ.ಇ. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2015-16ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಕುರಿತ ಸುತ್ತೋಲೆ ದಿನಾಂಕ 11-06-2015 12-06-2015
30
ಆರ್.ಟಿ.ಇ. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2015-16ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಕುರಿತ ಸುತ್ತೋಲೆ ದಿನಾಂಕ 08-06-2015 10-06-2015
29
2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಆರ್.ಟಿ.ಇ. ದಾಖಲಾತಿ ಕುರಿತ ಸಭಾ ನಡವಳಿ ದಿನಾಂಕ:05-06-2015 10-06-2015
28

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ಲಾಟರಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ದಿನಾಂಕ: 10-06-2015

10-06-2015
27
3ನೇ ಹಂತದ ಆರ್.ಟಿ.ಇ. ಲಾಟರಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. 14-05-2015
26
2015-16ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಆರ್.ಟಿ.ಇ. 2ನೇ ಹಂತದ ಲಾಟರಿಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ದಾಖಲಾತಿ ಕುರಿತಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ದಿನಾಂಕ:04-05-2015. 05-05-2015
25
2015-16ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಆರ್.ಟಿ.ಇ. 2ನೇ ಹಂತದ ಲಾಟರಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಮಕ್ಕಳ ದಾಖಲಾತಿ ಗಡುವು ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ದಿನಾಂಕ:29-04-2015. 30-04-2015
24
2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆರ್.ಟಿ.ಇ. ಕೋಟಾದಡಿ 2ನೇ ಹಂತದ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ದಿನಾಂಕ:20-04-2015. 20-04-2015
23
2015-16ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಆರ್.ಟಿ.ಇ. ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತಂತೆ ಸಭಾ ನಡಾವಳಿಗಳು ದಿನಾಂಕ:15-04-2015. 20-04-2015
22
ಮಾನ್ಯ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭಾ ನಡವಳಿ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ. 31-03-2015
21
2015-ನೇ ಸಾಲಿನ ಆರ್.ಟಿ.ಇ.ಅಡಿ ಮಕ್ಕಳ ದಾಖಲಾತಿ ಕುರಿತಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ದಿನಾಂಕ:28-03-2015. 30-03-2015
20
2015-16ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆರ್.ಟಿ.ಇ. ಅಡಿ ಮಕ್ಕಳ ದಾಖಲಾತಿ ಕುರಿತ ಸುತ್ತೋಲೆ ದಿನಾಂಕ: 27-01-2015. 27-03-2015
19
2015-16ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆರ್.ಟಿ.ಇ. ಅಡಿ ಮಕ್ಕಳ ದಾಖಲಾತಿ ಕುರಿತ ಸುತ್ತೋಲೆ ದಿನಾಂಕ:16-01-2015. 27-03-2015
18
ಮಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:26-03-2015 ರಂದು ನಡೆದ ಆರ್.ಟಿ.ಇ. ಸಭೆಯ ಸಭಾ ನಡವಳಿ. 26-03-2015
17
ಶಿಕ್ಷಣ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಶುಲ್ಕ ವಸೂಲಾತಿ ನಿಷೇಧ ಕುರಿತ ಸುತ್ತೋಲೆ ದಿನಾಂಕ:25-03-2015. 26-03-2015
16
ಶಿಕ್ಷಣ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ದಾಖಲಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ. ದಿನಾಂಕ:19-03-2015. 24-03-2015.
15
2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ಮಕ್ಕಳ ದಾಖಲಾತಿ ಬಗ್ಗೆ. 18-03-2015
14
ಆರ್.ಟಿ.ಇ. ಸೆಕ್ಷನ್ 12(1)(ಸಿ)ಯಡಿ 2015-15ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ಕುರಿತಂತೆ ಸುತ್ತೋಲೆ. 12-03-2015
13
2015-16ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ಲಾಟರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಆರ್.ಟಿ.ಇ. ಸೀಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ಕುರಿತಂತೆ ದಿನಾಂಕ:04-03-2015ರಂದು ನಡೆದ ಸಭೆಯ ಸಭಾ ನಡಾವಳಿ. 06-03-2015
12
2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಆರ್.ಟಿ.ಇ. ನಿಯಮ ಸೆಕ್ಷನ್ 12(1)(ಸಿ) ಅಡಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕುರಿತು. 26-02-2015
11
2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ ಅಡಿ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ. 24-02-2015
10
ಆರ್.ಟಿ.ಇ 2012ರ ನಿಯಮಗಳಂತೆ 2014-15ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.25ರ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೋಟಾದಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ದಾಖಲಾದ ಮಕ್ಕಳ ಶುಲ್ಕ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗ್ಗೆ. 23-02-2015
09
2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್.ಕೆ.ಜಿ/1ನೇ ತರಗತಿಗೆ ದಾಖಲಾತಿಗಾಗಿ ವಯಸ್ಸಿನ ನಿಗದಿ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ. 31-01-2015
08
ಶಿಕ್ಷಣ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ ಪ್ರಕಾರ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 21-01-2015
07
ಆರ್.ಟಿ.ಇ. ಯಡಿ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡುವಾಗ ಪೋಷಕರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿ ಬಗ್ಗೆ. 06-01-2015
06
ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನರಹಿತ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲು ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಪೋಷಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ. 06-01-2015
05
2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆರ್.ಟಿ.ಇ. ಆಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಕೈಪಿಡಿ. 30-12-2014
04
ಶಿಕ್ಷಣ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ ಪ್ರಕಾರ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಥವಾ 1ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 26-11-2014
03
2015-16ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನೆರೆಹೊರೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 26-11-2014
02
2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ(ಆರ್.ಟಿ.ಇ) ಶಾಲಾ ದಾಖಲಾತಿ ಕುರಿತಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ. 06-11-2014
01
ಕರ್ನಾಟಕ ಮಕ್ಕಳ ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಾಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ  ಅದಿನಿಯಮ, 2012.  
  ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮಕ್ಕಳ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ, 2009.  
  ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ನೆರೆಹೊರೆ ಶಾಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ. 2013-14
  ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ನೆರೆಹೊರೆ ಶಾಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ. 2012-13
ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು |ಕಾಯ್ದೆಹಕ್ಕು