Skip to content
ಮುಖಪುಟ >> ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಮಾಹಿತಿ

ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಮಾಹಿತಿ

  ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
01

ಶ್ರೀಮತಿ. ಬಿ.ಬಿ.ಕಾವೇರಿ., ಭಾ.ಆ.ಸೇ.,
ಆಯುಕ್ತರು, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ,
ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ದೂರವಾಣಿ  : +91-080-22214350.
ಫ್ಯಾಕ್ಷ್      : +91-080-22212137.
ಇ-ಮೇಲ್   : ps2cpi@gmail.com, cpi.edu.sgkar@nic.in ;

02

ಡಾ. ಆಕಾಶ್‌, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.,
ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರು, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ,
ಕಲಬುರಗಿ.

ದೂರವಾಣಿ  : +91-08472-266963.
ಫ್ಯಾಕ್ಷ್      : +91-08472-255172.
ಇ-ಮೇಲ್   : cpi.edu.karglb@nic.in
03

ಶ್ರೀಮತಿ.ಜಯಶ್ರೀ ಶಿಂತ್ರಿ, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್.,
ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರು, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ,
ಧಾರವಾಡ.

ದೂರವಾಣಿ  : +91-0836-2217062.
ಫ್ಯಾಕ್ಷ್      : +91-0836-2217067.
ಇ-ಮೇಲ್   : cpi.edu.kardwd@nic.in
04

ಶ್ರೀಮತಿ.ವಿಜಯ ಈ ರವಿಕುಮಾರ್‌, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್.‌, (ಆ.ಶ್ರೇ)
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಆಡಳಿತ), ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ,
ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ದೂರವಾಣಿ  :+91-080-22213129.
ಫ್ಯಾಕ್ಷ್      : +91-080-22211086.
ಇ-ಮೇಲ್   : jdadmin.edu.sgkar@nic.in
05

ಶ್ರೀಮತಿ ಅಂಜಲಿನಾಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ.‌,
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ

ದೂರವಾಣಿ  :+91-080-22484716.
ಫ್ಯಾಕ್ಷ್      : +91-080-22211086.
ಇ-ಮೇಲ್   : cpipro.edu.sgkar@nic.in
ಶಿಕ್ಷಣ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ(ಆರ್.ಟಿ.ಇ.) ಶಾಖೆ
06 ಶ್ರೀಮತಿ. ಶೈಲಾ.ಆರ್.ಎನ್,
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಆರ್.ಟಿ.ಇ. ಶಾಖೆ
ದೂರವಾಣಿ : 080-22484716.
07 ಆರ್.ಟಿ.ಇ. ಸಹಾಯವಾಣಿ [ಕಛೇರಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ]
ದೂರವಾಣಿ : 080-22484716
ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ದಾಖಲಾತಿ ಘಟಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿ - ಬಿ.ಇಡಿ., ಡಿ.ಇಡಿ. ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಇತ್ಯಾದಿ
08

ಶ್ರೀ. ಹಸನ್ ಮೋಹಿದ್ದೀನ್.,
ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ದಾಖಲಾತಿ ಘಟಕ[CAC]

ದೂರವಾಣಿ: +91-080-22228805, 22271866, 22483145.
ಇ-ಮೇಲ್ : cackarnataka@gmail.com
09

ಶ್ರೀ. ಗಣಪತಿ ಭಟ್ .,
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ದಾಖಲಾತಿ ಘಟಕ[CAC]

ದೂರವಾಣಿ: +91-080-22228805, 22271866, 22483145.
ಇ-ಮೇಲ್ : cackarnataka@gmail.com
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿ - ನೇಮಕಾತಿ, ವರ್ಗಾವಣೆ ಇತ್ಯಾಧಿ.
10

ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ ಎಂ.ಎಸ್,
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ,
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ

ದೂರವಾಣಿ: +91-080-22210117
ಇ-ಮೇಲ್ : prydirector.edu.sgkar@nic.in
11

ರುಕ್ಸಾನ್ ನಾಜನೀನ್
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ,
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ

Phone: +91-080-22215219
ಇ-ಮೇಲ್ : ddpiprimary.edu.sgkar@nic.in
ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿ - ನೇಮಕಾತಿ, ವರ್ಗಾವಣೆ ಇತ್ಯಾಧಿ.
12

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಜಿ ಎಸ್.ಕರಿಚಣ್ಣನವರ್,
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ,
ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ

ದೂರವಾಣಿ: +91-080-22212873
ಇ-ಮೇಲ್ : secdirector.edu.sgkar@nic.in
13

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಆರ್. ಶಿವರಾಮು.,
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ,
ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ

ದೂರವಾಣಿ: +91-080-22246976
ಮೊಬೈಲ್: ddpisecondary.edu.sgkar@nic.in
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಭಾಷಾ ಶಾಲೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿ - ನೇಮಕಾತಿ, ವರ್ಗಾವಣೆ ಇತ್ಯಾಧಿ.
14

ಶ್ರೀ. ಬಿ.ಎಸ್.‌ ರಘುವೀರ್‌
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ,
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಭಾಷಾ ಶಾಲೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ,

ದೂರವಾಣಿ: +91-080-22213766 ಫ್ಯಾಕ್ಷ್ :+91-22238718
ಇ-ಮೇಲ್ : mindirector.edu.sgkar@nic.in
15 ಶ್ರೀ. ಬಿ.ಜೆ.ಪ್ರಭುಸ್ವಾಮಿ,
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ,
ಮೈನಾರಿಟಿ ಶಾಖೆ
ದೂರವಾಣಿ: +91-080-22213766 ಫ್ಯಾಕ್ಷ್ :+91-22238718
ಇ-ಮೇಲ್ : mindirector.edu.sgkar@nic.in
 
16

ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ
ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು,

ದೂರವಾಣಿ: +91-080-22214352
ಇ-ಮೇಲ್ : cao.edu.karbng@nic.in
17

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಂ.ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕುಮಾರ್.,
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶಾಖೆ(ಅಧಿಕಾರಿಗಳು)

ದೂರವಾಣಿ: +91-080-22246975
ಇ-ಮೇಲ್ : soest1.edu.sgkar@nic.in

 

 

ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು |
ಎನ್.ಐ.ಸಿ. ಸರ್ವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪೋರ್ಟಲ್