ಮುಖಪುಟ >> ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಪಹಾರ ಯೋಜನೆ >> ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳು

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳು :


ಕ್ರ.ಸಂ ಅಳವಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ ಆದೇಶದ ವಿವರ
83 07-11-2020 ಎಂ2/ಅ.ದಾ/ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ವಿತರಣೆ//18/2020-21 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ಮಾಹೆಯಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಾಹೆಯವರಗೆ 5 ತಿಂಗಳು ಅವಧಿಗೆ ಮ.ಉ.ಯೋ ಅನುಷ್ಠಾನ
82 13-09-2019 ಎಂ.2.ಆದಾ.ಜಂಹು.ನಿ.ದಿ.104/2019. ದಿನಾಂಕ:25-09-2019 ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಂತುಹುಳು ನಿರ್ಮೂಲನಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು ಟೆಲಿಕನ್ಫರೆನ್ಸ್‌ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ.
81 12-07-2018 ಇಡಿ 39 ಎಂ.ಎಂ.ಎಸ್. 2017 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಪಹಾರ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೆ.ಎಫ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ. ವತಿಯಿಂದ ಸಾರವರ್ಧಿತ ಅಕ್ಕಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
80 02-06-2018 ಇಡಿ 49 ಎಂ.ಎಂ.ಎಸ್. 2017 ಕಲಬುರಗಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಮತ್ತು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಜರಾತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಲಿಕಾ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆಯ್ದ ಶಾಲೆಗಳ ಮಕ್ಕಳಗೆ ಉಚಿತ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ(ಎಂ.ಒ.ಯು.) ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.
79 05-03-2018 ಇಡಿ 54 ಎಂ.ಎಂ.ಎಸ್. 2017 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಪಾಹಾರ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಡುಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಮಾಸಿಕ ಗೌರವ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.(ರೂ.500/-)
78 11-07-2017 ಇಡಿ.35. ಎಂ.ಎಂ.ಎಸ್. 2017 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಪಾಹಾರ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಡುಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಮಾಸಿಕ ಗೌರವ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.(ರೂ.200/-)
77 20-09-2017 ಇಡಿ 39 ಎಂ.ಎಂ.ಎಸ್. 2017 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಪಾಹಾರ ಯೋಜನೆಯಡಿ 04 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡುಗೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರವರ್ಧಿತ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
76 21-05-2016 ಇಡಿ 05 ಎಂ.ಎಂ.ಎಸ್. 2017 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಪಾಹಾರ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಡುಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
75 11-07-2017 ಇಡಿ.35.ಎಂಎಂಎಸ್.2017 ಕ್ಷೀರ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ 1 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಾಲಿನ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ವಾರದಲ್ಲಿ 3 ದಿನಗಳಿಂದ 5 ದಿನಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
74 11-07-2017 ಇಡಿ.35.ಎಂಎಂಎಸ್.2017 ಮದ್ಯಾಹ್ನ ಉಪಹಾರ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಡುಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಮಾಸಿಗ ಗೌರವ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
73 27-06-2017 ಇಡಿ.47.ಎಂಎಂಎಸ್.2017 ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ/ದಾಸ್ತಾನು ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೊರತೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
72 06-04-2017 ಇಡಿ.47.ಎಂಎಂಎಸ್.2016 ರಾಮನಗರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸದೆ ರಾಜ್ಯ ಕಛೇರಿಗೆ ಅದ್ಯರ್ಪಿಸಿದ್ದು, ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಮರುಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
71 20-09-2017 ಇಡಿ.39.ಎಂಎಂಎಸ್.2017 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಪಹಾರ ಯೋಜನೆಯಡಿ 4 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡುಗೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರವರ್ಧಿತ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
70 09-02-2017 ಎಂ3(ಎಂ2)ಅದಾ.ಮಉಯೋ/ಸುಸ್ವ&ಆಗು21/2016-17 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಆಹಾರದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
69 07-03-2017 ಎಂ2/ಆದಾ/ಬ.ಪ್ರ.ಅ.ದಾಕಾ.ಮುಂಬ./27/2016-17 ಬರಗಾಲ ಪೀಡಿತ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಾಹ್ನ ಉಪಹಾರ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬೇಸಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು.
68 27-09-2016 ಎಂ4.ಅದಾ.ಅಸು&ಗುಕಾ/32/2016-17 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಪಹಾರ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಿಸಿಯೂಟ ಮತ್ತು ಕ್ಷೀರಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶಾಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
67 08-06-2016 ಎಂ4.ಅದಾ.ಅಸು&ಗುಕಾ/32/2016-17 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಪಹಾರ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ವಿಧಾನಗಳು(ಎಸ್.ಓ.ಪಿ) ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನುಷ್ಟಾನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಗ್ಗೆ.
66 14-09-2016 ಎಂ4.ಅದಾ.ಐ.ವಿ.ಆರ್ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್.(ಎಎಂಎಸ್)17/2015-16. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಪಹಾರ ಯೋಜನೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಪದ್ಧತಿ ಅನುಷ್ಟಾನದ ಕುರಿತು.
65 21-04-2016 ಎಂ3.ಅ.ದಾ.ಬ.ಪ್ರ.ಬಿ.ಶಾ.ಬಿ.ಯೋ.22/15-16 ಬರಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯೂಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುಷ್ಟಾನವನ್ನು ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್. ಆಧಾರಿತ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಮೂಲಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
64 07-03-2014 ಇಡಿ6ಎಂಎಂಎಸ್2013 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 4ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರ.
63 23-12-2013 ಇಡಿ40ಎಂಎಂಎಸ್2013 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀರ ಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲು ಮತ್ತು ಮ.ಉ.ಯೋ.ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನದ ವಿವರ.
62 07-11-2013 ಇಡಿ6ಎಂಎಂಎಸ್2013 2013-14 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 3ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರ.
61 13-08-2013 ಇಡಿ6ಎಂಎಂಎಸ್2013 2013-14 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 2ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಕ್ಷೀರ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರ.
60 09-05-2013 ಇಡಿ6ಎಂಎಂಎಸ್2013 2013-14 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮೊದಲನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರ.
59 09-01-2013 ಇಡಿ23ಎಂಎಂಎಸ್2012 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿನ ಅನುದಾನದ ವಿವರ(15051.10 ಲಕ್ಷಗಳು).
58 12-09-2012 ಇಡಿ23ಎಂಎಂಎಸ್2012 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿನ ಅನುದಾನದ ವಿವರ(10194.52 ಲಕ್ಷಗಳು).
57 10-01-2014 ಎಫ್.ನಂ4-4/2009ಡೆಸ್ಕ್(ಎಂಡಿಎಂ) 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಪರಿಕರಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿನ ಅನುದಾನದ ವಿವರ.
56 09-01-2014 ಎಫ್.ನಂ3-2/2013ಡೆಸ್ಕ್(ಎಂಡಿಎಂ) 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಡುಗೆ ಸಿಲಿಂಡರುಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿನ ಅನುದಾನದ ವಿವರ.
55 30-12-2013 ಎಫ್.ನಂ4-4/2009ಡೆಸ್ಕ್(ಎಂಡಿಎಂ) 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿನ ಅನುದಾನದ ವಿವರ.
54 14-10-2013 ಎಫ್.ನಂ3-2/2013ಡೆಸ್ಕ್(ಎಂಡಿಎಂ) ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನದ ವಿವರ.
53 08-07-2013 ಎಫ್.ನಂ3-2/2013ಡೆಸ್ಕ್(ಎಂಡಿಎಂ) ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನದ ವಿವರ.
52 18-04-2013 ಎಫ್.ನಂ3-2/2013ಡೆಸ್ಕ್(ಎಂಡಿಎಂ) ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಆಡ್-ಹಾಕ್ ಅನುದಾನದ ವಿವರ.
51 22-03-2013 ಎಫ್.ನಂ1-1/2009ಡೆಸ್ಕ್(ಎಂಡಿಎಂ) 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಕಾ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಳದ ವಿವರ.
50 28-12-2013 ಎಂ6/ಎಡಿ/ವಾಕ್ರಿಯೋ(ಎಡಬ್ಲ್ಯುಪಿ)10/12-13 2013-14 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮ.ಉ.ಯೋ.ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊಸ ಆಹಾರ ಪಟ್ಟಿಯ ಪರಿಚಯ.
49 15-03-2014 ಎಂ6/ಎಡಿ/ಬ.ಪ್ರ.ಮ.ಉ.ಪೂರೈಕೆ10/12-13 ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಬರಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಮದ್ಯಾಹ್ನ ಉಪಹಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
48 17-12-2012 ಇಡಿ49ಎಂಎಂಎಸ್2012 ಮ.ಉ.ಯೋ.ಯ ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅಡುಗೆಯಯವರು ಮತ್ತು ಶಾಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಅಡುಗೆಯವರು ಮತ್ತು ಶಾಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
47 27-07-2013 ಇಡಿ40ಎಂಎಂಎಸ್2012 1ರಿಂದ10 ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಷೀರಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
46 03-03-2014 ಇಡಿ63ಎಂಎಂಎಸ್2013 ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಅಡುಗೆಯವರ ಗೌರವ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ರೂ.500/-ಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
45 29-03-2014 ಇಡಿ12ಎಂಎಂಎಸ್2014 ಕ್ಷೀರಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
44 24-07-2013 ಮುಮಕಾ208/13 ಸುರಕ್ಷಿತ, ಗುಣಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಡಿಸುವ ಕುರಿತು-ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ.
43 15-07-2013 ಎಂ6/ಅದಾ/ಕೆಎಸ್/ಅನುಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳು ಶಾಲೆ, ಶಾಲಾ ಅಡುಗೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಅನುಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ಬಗ್ಗೆ.
42 04-07-2013 ಎಂ6/ಅದಾ/ಕೆಎಸ್/ತೂಕ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವುದು 27/13-14 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ತೂಕ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಕುರಿತು.
41 02-07-2013 ಎಂ6/ಅದಾ/ಕೆಎಸ್/ಎಫ್ಇ3/09-10 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಅಗ್ನಿನಂದಕಗಳಿಗೆ ಅಗ್ನಿನಂದಕ ಪುಡಿಯನ್ನು ಮರುಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
40 01-07-2013 ಎಂ6/ಅ.ದಾ.ಸಿಟಿಐ5/2012-13 ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಊಟ ನೀಡುವ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು(ಸ್ಪಷ್ಠೀಕರಣ).
39 01-07-2013 ಎಂ6.ಅ.ದಾ./ಅಕೇಂಗ್ರೈಂಡರ್12/13-14 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮಿಕ್ಸರ್/ಗ್ರೈಂಡರ್ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
38 26-11-2012 ಇಡಿ-46ಎಂಎಂಎಸ್-2012 ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಊಟ ನೀಡುವ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು.
37 12-09-2012 ಇಡಿ-23-ಎಂಎಂಎಸ್-2012 2011-12ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಗ ಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ಬಗ್ಗೆ.
36 17-12-2012 ಇಡಿ-49-ಎಂಎಂಎಸ್-2012 ಪದನಿಮಿತ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಅಡುಗೆಯವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
35 04-07-2012 ಇಡಿ-24-ಎಂಎಂಎಸ್-2012 2012-13ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಆಡ್-ಆಕ್ ಅನುದಾನದ ವಿವರ.
34 13-08-2012 ಇಡಿ-20-ಎಂಎಂಎಸ್-2012 2012-13ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 2ನೇ ಕಂತಿನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿನ ವಿವರ
33 05-11-2012 ಇಡಿ-42-ಎಂಎಂಎಸ್-2012 2012-13ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿನ ವಿವರ.
32     2012-13ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿನ ಅನುದಾನದ ವಿವರ.
31 18-06-2013 ಎಂ2/ಅ.ದಾ./ಇತರೆ/2013-14 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಪಹಾರ ಯೋಜನೆಯ ಲೋಗೋ ಬಳಕೆಯ ಕುರಿತು.
30 26-07-2012 ಆರ್ ಡಿ 225 ಟಿಎನ್ಆರ್ 2012-13 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬರಪೀಡಿತ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶವೆಂದು ಕೆಲವೊಂದು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.
29 30-06-2012 ಇಡಿ/13/ಎಂಎಂಎಸ್/2012 ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಕಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
28 06-05-2013 ಎಂ1/ಅ.ದಾ./ಬಿಪಿಎಲ್ಅಕ್ಕಿ10/12-13/62 2013-14 ನೇ ಸಾಲಿನ 1-5 ಹಾಗೂ 6-8ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದೊರೆಯುವ ಬಿ.ಪಿ.ಎಲ್ ಅಕ್ಕಿಯ ಹಂಚಿಕೆಯ ಕುರಿತು..
27 07-06-2013 ಎಂ1/ಅ.ದಾ./ಎಪಿಎಲ್ಅಕ್ಕಿ02/2013-14 2013-14 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 9 ಮತ್ತು 10ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದೊರೆಯುವ ಎಪಿಎಲ್ ಅಕ್ಕಿಯ ಹಂಚಿಕೆ ಕುರಿತು.
26 09-05-2013 ಇಡಿ06/ಎಂಎಂಎಸ್/2013 2013-14 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅ.ದಾ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನದ ವಿವರ.
25 30-09-2011 ಇಡಿ26/ಎಂಎಂಎಸ್/2011 2011-12 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಕಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
24 30-09-2011 ಎಫ್.ಡಿ 04/ಜಿ.ಪಂ.ಎ/2011 2011 -12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅನುದಾನದ ವಿವರ.
23 05-09-2011 ಇಡಿ311/ಎಕ್ಸ್ ಪಿ/6/2011 ಕ.ಆ.ಸ.ನಿ.ನಿ.ದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಇವರಿಗೆ ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಖರೀದಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ .
22 19-07-2011 ಇಡಿ33/ಎಂಎಂಎಸ್/2011 ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಡುಗೆಯವರಿಗೆ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
21 28-12-2010 ಎಫ್ ಡಿ/4ಝೆಡ್ ಪಿ ಎ/2010 2011 ನೇ ಜನವರಿಯಿಂದ 2011 ಮಾರ್ಚ್ ವರೆಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತು.
20 02-12-2010 ಇಡಿ96/ಎಂಎಂಎಸ್/2009 ಅಡುಗೆಯವರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಕುರಿತು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಾಗೂ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಕಾ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ-ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದೇಶ.
19 10-11-2010 ಇಡಿ96/ಎಂಎಂಎಸ್/2010 ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರ ನೇಮಕಾತಿಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಕಾ ವೆಚ್ಚದ ಬಗ್ಗೆ ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲನೆ.
18 18-10-2010 ಎಫ್.ಡಿ.4ಜಿಪಿಎ ಮುಖ್ಯ ಖಾತೆ 2202-01-196-6-01(ಯೋಜನೆ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 3 ನೇ ತ್ರೈ ಮಾಸಿಕಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.
17 04-03-2010 ಇಡಿ96/ಎಂಎಂಎಸ್/2010 ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಕಾ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆಯವರ ಸಂಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವುದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕುರಿತು.
16 22-02-2010 ಇಡಿ92/ಎಂಎಂಎಸ್/2010 ಮ.ಉ.ಯೋ.ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಘಡಗಳು ನಡೆದರೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.
15 30-08-2008 ಇಡಿ50/ಎಂಎಂಎಸ್2008 ಅಡುಗೆಯವರ ಸಂಭಾವನೆ ಹಾಗೂ ಪರಿವರ್ತನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಕುರಿತು
14 23-11-2007 ಇಡಿ75/ಎಂಎಂಎಸ್/2007 ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ 6 ರಿಂದ 8 ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ನೀಡುವ ಅಕ್ಕಿಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕುರಿತು.
13 07-04-2007 ಇಡಿ125/ಎಂಎಂಎಸ್/2006 2007-08 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.
12 19-05-2007 ಇಡಿ27/ಎಂಎಂಎಸ್/2007 ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ರಂದ 10 ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮ.ಉ.ಯೋ.ಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
11 09-05-2007 ಇಡಿ143/ಯೊಯೊಕಾ/2007 ಗೋಡೆ ಬರಹ ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಕೈ ತೋಟ
10 12-12-2006 ಇಡಿ66/ಎಂಎಂಎಸ್/2006 ತಯಾರಿಕಾ ವೆಚ್ಚ ರೂ.1.31 ರಿಂದ ರೂ.1.61ಕ್ಕೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
09 26-06-2006 ಇಡಿ67/ಎಂಎಂಎಸ್/2006 ಮ.ಉ.ಯೋ.ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ(ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಗೋಧಿ) ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಮಾಡಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಜಂಟಿ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಕುರಿತು.
08 21-05-2005 ಇಡಿ107/ಎಂಎಂಎಸ್/2005 ಜಿಲ್ಲಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಕ(ಸಂಚಾಲಕ)ರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.
07 07-12-2004 ಇಡಿ46/ಎಂಎಂಎಸ್/2004 6 ರಿಂದ 7ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಪಹಾರಕ್ಕೆ ಎಪಿಎಲ್ ಅಕ್ಕಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.
06 01-10-2004 ಇಡಿ46/ಎಂಎಂಎಸ್/2004 ಮ.ಉ.ಯೋ.ಯನ್ನು 6 ರಿಂದ 7ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು.
05 01-09-2004 ಇಡಿ46/ಎಂಎಂಎಸ್/2004 ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 1 ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಮ.ಉ.ಯೋ.ಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು
04 05-06-2003 ಇಡಿ24/ಎಂಎಂಎಸ್/2003 ಮ.ಉ.ಯೋ.ಯನ್ನು ಉಳಿದ 20 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
03 06-02-2002 ಇಡಿ27/ಎಂಎಂಎಸ್/2001 ಮ.ಉ.ಯೋ.ಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಸಾಗಾಣಿಕಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
02 01-10-2001 ಇಡಿ 20/ಎಂಎಂಎಸ್2000(ಭಾ) ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಈಶಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ 07 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಮ.ಉ.ಯೋ.ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
01   ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ(ಸಿವಿಲ್)ನಂ.196/2001 ಮ.ಉ.ಯೋ.ಯನ್ನು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತೀರ್ಪು.

ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು :


ಕ್ರ ಸಂ ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕ   ಆದೇಶದ ವಿವರ
28 29-12-2018   2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ (ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ ್ಛನ್ಯಾಯಾಲಯದ ರಿ.ಅ.ಸಂಖ್ಯೆ:618 /2013ರನ್ವಯ).
27 01-09-2018   ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ:618/2013ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಪಹಾರ ಯೋಜನೆಯ ಮಾಹಿತಿ.
26 10-07-2018 ಎಂ3/ಮ.ಉ.ಯೋ./ಅಸ್ವಸ್ಥ ಪ್ರಕರಣ/10/2018-19 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಪಾಹಾರ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವ ಬಿಸಿಯೂಟಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅನಂತರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ
25 28-6-2018 ಎಂ2/ಅದಾ/ಮ.ಉ.ಯೋ.ಸುತ್ತೋಲೆ/01/2018-19 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ  ಉಪಾಹಾರ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ.
24 28-6-2018 ಎಂ3/ಮ.ಉ.ಯೋ./ಅ.ಸಿ.ಸ&ಬೇ./07/2017-18 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಪಾಹಾರ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ  ಅಡುಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮವಹಿಸುವ ಕುರಿತು.
23 16-05-2018 ಎಂ2/ಅದಾ/ಮ.ಉ.ಯೋ ಸುತ್ತೋಲೆ/02/2017-18 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಸಿಯೂಟ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೀರಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು.
22 24-01-2018 ಎಂ3/ಮ.ಉ.ಯೋ/ಅ.ಸಿ.ಸ&ಬೇ/07/2017-18 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಪಾಹಾರ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ  ಅಡುಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮವಹಿಸುವ ಕುರಿತು.
21 01-09-2017 ಎಂ4/ಅದಾ/IVRS-AMS/17/2015-16 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಪಾಹಾರ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಪದ್ಧತಿಯ ಕಾರ್ಯಾನುಷ್ಠಾನದ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ.
20 18-5-2017 ಎಂ7(ಎಂ6)/ಅದಾ/22/ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಕಾಯ್ದೆ/ 2015-16 ರಾಜ್ಯದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್/ಮೆಸ್ ಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು FSS Act 2006ರನ್ವಯ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಬಂಧ.
19 11-05-2017 ಎಂ8(ಎಂ7)/ಮ.ಉ.ಯೋ/ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ /04 /2016-17 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಪಾಹಾರ ಯೋಜನೆಯ ಶಾಲಾವಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಇಲಾಖಾ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
18 09-05-2017 ಎಂ8(ಎಂ7)/ಮ.ಉ.ಯೋ/ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್/ 04/ 2016-17 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಪಾಹಾರ ಯೋಜನೆಯ ಶಾಲಾವಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಇಲಾಖಾ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
17 03-05-2017 ಎಂ8(ಎಂ7)/ಅದಾ/ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್/04/ 2016-17 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಪಾಹಾರ ಯೋಜನೆಯ ಶಾಲಾವಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಇಲಾಖಾ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
16 21-4-2017 ಎಂ8/ಮ.ಉ.ಯೋ./ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್/04 /2016-17 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಪಾಹಾರ ಯೋಜನೆಯ ಶಾಲಾವಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಇಲಾಖಾ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
15 14-05-2015 ಎಂ2.ಅ.ದಾ.ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ/4/2015-16 ಮದ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಸಿಯೂಟ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೀರಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನುಷ್ಟಾನಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು.
14 19-09-2013 ಎಂ1/ಅ.ದಾ./ಗೋಧಿ/ಬಿ/2011-12/13 ಮ.ಉ.ಯೋ.ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗೋಧಿ ಬಳಸಿ ಬಿಸಿಯೂಟ ತಯಾರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
13 27-07-2011 ಎ6/ಅ.ದಾ./ಎಂಎಂಇಅನುದಾನ/06/11/12 2011-12 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಎಂಎಂಇ ಅನುದಾನದ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಹಂಚಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ
12 03-02-2011 ಎಂ2/ಅ.ದಾ.ತೊಗರಿಬೇಳೆ/17/2010-11 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ತೊಗರಿಬೇಳೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ..
11 21-12-2010 ಎಂ1/ಅ.ದಾ./ಬಿಪಿಎಲ್ಅಕ್ಕಿ/23-2009-10 ಜನವರಿ 2011 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 2011 ಅಕ್ಕಿ ಸರಬರಾಜಿನ ಹಂಚಿಕೆಯ ಕುರಿತು.
10 27-12-2010 ಎಂ06/ಅ.ದಾ./ಅನುದಾನ/01/2010-11 ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಕಾ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆಯವರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕುರಿತು–ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುತ್ತೋಲೆ
09 12-11-2010 ಎಂ6/ಅ.ದಾ./ ಅನುದಾನ/01/2010-11 ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಕಾ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆಯವರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕುರಿತು.
08 25-05-2010 ಎಂ6ಅ.ದಾ./ಅ.ಕೇಂ./3(2)2010-11 ಮಾನ್ಯ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:483/2004 ದಿ: 13-04-2009 ಇದರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ ಅಗ್ನಿ ನಂದಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ, ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕುರಿತು
07 20-03-2010 ಎಂ6/ಅ.ದಾ./ಅನುದಾನ01/2009-10 ಮ.ಉ.ಯೋ.ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಡುಗೆಯವರ ಸಂಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಕಾ ವೆಚ್ಚಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕುರಿತು.
06 01-08-2007 ಎಂ2/ಅ.ದಾ./ಸುರಕ್ಷತೆ/12/2007-08 ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು.
05 03-06-2006 ಎಂ2/ಅ.ದಾ/ಔ.ಹಾ51/2005-06 ಮ.ಉ.ಯೋ.ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಬಗೆಗಿನ ಸೂಚನೆಗಳು.
04 25-02-2006 ಎಂ2/ಅ,ದಾ./ತಾ.ಪ.55/2005-06 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ದಿನದಂದು ತಾಯಿಯಂದಿರ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು.
03 13-02-2006 ಎಂ2/ಅ,ದಾ./ತಾ.ಪ.50/2005-06 ಮ.ಉ.ಯೋ.ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯಂದಿರ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
02 07-11-2005   ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ-2005 ಇದರಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಹಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ ಮನವಿ ವಿಚಾರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವುಳ್ಳ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಮ.ಉ.ಯೋ)-ನಾಮನಿರ್ದೇಶನದ ಕುರಿತು.
01 05-07-2003 ಸಿಎಸ್/496/2001 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಂದ ಮ.ಉ.ಯೋ/ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರಬರಾಜಾಗುವ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು .
ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು|
ಎನ್.ಐ.ಸಿ. ಸರ್ವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪೋರ್ಟಲ್