Skip to content
ಮುಖಪುಟ >> ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಪಹಾರ ಯೋಜನೆ >> ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ - ರಾಜ್ಯ ಕಛೇರಿ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು & ಪದನಾಮ ದೂರವಾಣಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಮಿಂಚಂಚೆ ವಿಳಾಸ

ಶ್ರೀಟಿನಾರಾಯಣಗೌಡ,
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಮ.ಉ.ಯೋ)

080-22242943
9480835500

mdmskarnataka@gmail.com, jd_mms@yahoo.co.in


ಸಹಾಯಕ ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶ ಅಧಿಕಾರಿ(ಮ.ಉ.ಯೋ)
 
ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಎಸ್ ಸಿ
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಮ.ಉ.ಯೋ)
9945706139
ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀಲಾವತಿ ಪಿ ಎನ್,
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಮ.ಉ.ಯೋ)
9480835500
ಶ್ರೀರಜನಿಕಾಂತ್ಎನ್
ಪತ್ರಾಂಕಿತವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
9448514332
ಶ್ರೀ ರುದ್ರ ಪ್ರಕಾಶ ಟಿ ಸಿ
ಲೆಕ್ಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು
9886363157
ಶ್ರೀಮತಿ ಮೈತ್ರೇಯಿ ಕೆ ಎಂ
ಅಧೀಕ್ಷಕರು
8618029688

 

 

 

 

ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು|
ಎನ್.ಐ.ಸಿ. ಸರ್ವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪೋರ್ಟಲ್