Skip to content
ಮುಖಪುಟ >> ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಪಹಾರ ಯೋಜನೆ >> ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು_ತರಬೇತಿಗಳು

ತರಬೇತಿಗಳು :

Cooks are given training on the following areas of concern.

  1. To keep their personal hygiene.
  2. To cook using LPG gas.
  3. To keep kitchen clean.
  4. To cook tasty and nutritious food by using vegetables and dhal.

>> Cooks training manual

ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು|
ಎನ್.ಐ.ಸಿ. ಸರ್ವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪೋರ್ಟಲ್