Skip to content

ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ:

  ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ & ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
01 ಶ್ರೀ. ಹನುಮಂತರಾಯ.ಡಿ.,
ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಭಾರಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು/ಖಜಾಂಚಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಸದನ, ಕೆ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 002.

ಮೊಬೈಲ್ : + 9449689454

ದೂರವಾಣಿ : + 91-080-22483434.
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್    : + 91-080-22483860.
ಇ-ಮೇಲ್  : kstbf63@gmail.com

 

 

ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು|
ಎನ್.ಐ.ಸಿ. ಸರ್ವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪೋರ್ಟಲ್